Grazas a subvención concedida pola Deputación de Ourense, dende a Asociación desenvólvese o “Programa de atención infantil”, a través do cal buscamos a detección e intervención temperá precoz, acompañando e orientando a súa vez as familias.

Agradecer a Deputación de Ourense por apoiar a detección precoz e facilitar o acceso á atención temperá, promovendo o benestar das persoas con TEA e das súas familias.