Grazas a subvención concedida polo Concello de Ourense e á Área de Asuntos Sociais desenvolvemos dende a Asociación o «Programa de promoción da autonomía persoal en persoas con TEA», a través do cal se ofrecen ferramentas as persoas con Trastorno do Espectro Autista, para o seu pleno desarroio, garántindo unha maior calidade de vida.

Agradecer ao Concello de Ourense por apoiar e fomentar ao benestar das persoas con TEA e as súas familias.