A Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia, mediante a concesión da “Subvención con cargo a asignación tributaria do 0.7 % do IRPF”, da Convocatoria 2022, posibilita e permite o desarréo dos seguintes programas na Asociación Autismo Ourense:

  • Programa de apoio integral a familias de persoas con TEA en especial vulnerabilidade.
  • Programa de atención temperá e sociosanitaria a peroas con TEA.
  • Proxecto de adquisición de vehículo eléctrico 8 prazas.

Grazas polo apoio e garantir unha maior calidade de vida as persoas con TEA e as súas familias, incentivando a oferta a servizos específicos de calidade.