PLAN DIXITAL 2023/2024 CEEPR ILUSTRE MESTRE

Dende o CEEPR Ilustre Mestre marcamos un hito significativo no noso compromiso coa educación inclusiva, aproveitando a tecnoloxía para potenciar as aprendizaxes do alumnado con TEA. É por iso, que durante o curso académico 2023/2024 desenvolverase o noso Plan Dixital,...

Programa de promoción da autonomía persoal en persoas con TEA.

  Durante este 2023 o Concello de Ourense colabora no noso «Programa de promoción da autonomía persoal en persoas con TEA». Este ten por obxecto ofrecer ferramentas as persoas con Trastorno do Espectro Autista, para o seu pleno desarroio, garántindo unha maior...

Programa de atención infantil.

Grazas a subvención concedida pola Deputación de Ourense, dende a Asociación desenvólvese o “Programa de atención infantil”, a través do cal buscamos a detección e intervención temperá precoz, acompañando e orientando a súa vez as familias. Agradecer a Deputación de...

Subvención con cargo a asignación tributaria do 0.7 % do IRPF.

A Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia, mediante a concesión da “Subvención con cargo a asignación tributaria do 0.7 % do IRPF”, da Convocatoria 2022, posibilita e permite o desarréo dos seguintes programas na Asociación Autismo Ourense:...